Behandling

 

Våre behandlingstilbud

 

Akutte eller langvarig smerteproblematikk?

Forebygging, rehabilitering eller opptrening?

Et ønske om tips og veiledning for en aktiv og skadefri hverdag?

 

 

 

 • Fysioterapi

 

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en behandlingsform som brukes ved plager i muskel- og skjelettsystemet, der det er fokus på kropp og bevegelse for å fremme helse. Det kreves offentlig autorisasjon for å bli godkjent fysioterapeut. Fysioterapeuten har gjennom en 4 års utdanning som innebærer både teori og praksis fått grundig kunnskap om menneskets anatomi/fysiologi, bevegelsesutvikling og sykdomslære. På basis av dette kan fysioterapeuten velge riktig behandling for å bedre den enkeltes helse og funksjonsevne.

 

Hva gjør en fysioterapeut?

 Fysioterapeuter gjennomfører en undersøkelse og utfører på grunnlag av dette en målrettet og ressursorientert  behandling sammen med pasienten for å bedre funksjonsevne. Fysioterapeuter arbeider med personer i forskjellige aldrer og med forskjellig funskjonsproblemer og det er fokus på at pasienten skal ha en aktiv rolle.Det finnes mange forskjellige fagområder innenfor fysioterapi, som har hvert sitt felt som spesialområde.

For mer info se Norsk Fysioterapeutforbund sin hjemmeside  www.fysio.no

 

 

 • Manuellterapi

 

Hva er en manuellterapeut?

En manuellterapeut er ekspert på muskel- og skjelettsystemet og har en 2-årig videreutdanning i fysioterapi på masternivå. Det tar 6-7 år å utdanne seg til manuellterapeut. Manuellterapeuter er primærkontakter og kan henvise til billeddiagnostikk (MR/CT/røntgen), sykemelde inntil 12 uker og henvise til spesialist.

Lurer du fremdeles på hva en manuellterapeut er kan du se denne videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=nKEqq-3T6zA

 

Hva slags behandling utfører en manuellterapeut?

Manuellterapeuter gjør en grundig undersøkelse, stiller en diagnose og gir deg informasjon om tilstanden. Manuellterapeuter vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Manuellterapeuter lager individuelle behandlingsopplegg og bruker manuelle behandlingsmetoder og har spesialkompetanse på manipulasjon. Manuellterapeuter gir også råd og veiledning, både forebyggende og i rehabilitering etter idrettsskader og operasjoner.

 

 Hva slags tilstander kan en manuellterapeut behandle?

Manuellterapeuter er eksperter på smerter i muskler og ledd i hele kroppen og kan behandle f.eks hodepine, svimmelhet, kjeve, nakke, skulder, armplager (tennisalbue og golfalbue), rygg, hofte, bekken, knær, ankler og fot. For mer info om manuellterapi se www.manuellterapi.no https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Manuellterapi

 

 

 • Idrettsfysioterapi

 

Idrettsfysioterapi er helsefremmende, forebyggende og behandlende for alle deler av befolkningen, fra barn til eldre. Fysisk aktivitet og helse er aktuelle hovedområder. Tiltakene består både av frisktrening og opptrening/rehabilitering individuelt og i grupper. Målgruppen av  pasienter er omfattende, alt fra korsbåndsopererte til hjertepasienter, og vi behandler både akutte skader og belastningslidelser.

 

Fysioterapeuter innen idrettsfysoterapi har nngående kunnskap om normalfunksjon i bevegelsesapparatet og skader og sykdommer som kan oppstå i forbindelse med deltakelse i alle former for fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet; i daglige aktiviteter, gjennom lek og mosjon og på konkurransenivå, som grunnlag for å forebygge, undersøke og behandle aktivitetsrelaterte skader/lidelser.

 

 

 • Personlig trening

 

På klinikken har vi en fysioterapeut med utdanning som personlig trener (PT) fra Norges Idrettshøgskole. Som PT tilegner en seg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. Vår PT har kunnskap om trening av både unge og voksne og tilrettelegger for både seniorer og gravide, samt personer med overvekt/fedme.Vi ønsker å bidra til at en større del av befolkningen holder seg skadefri, aktive og får oppleve mer overskudd i hverdagen! En PT kan gi deg en følelse av mestring, som er vanskelig å oppnå alene! Ønsker du å få veiledning individuelt tilpasset dine ønsker og behov? Ta kontakt med oss!

 


   

   

   

  • Komplett fysikalsk lymfødembehandling

   

  Behandlingen består av manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling (bandasjering/strømpebehandling), hudpleie og øvelser.

  Dette er en effektiv og skånsom behandling for ødem/hevelse som resultat av blant annet kreft/kreftbehandling, fjerning av lymfeknuter, medfødte defekter i lymfesystemet, operasjoner og akutte skader. https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Onkologi-og-lymfologi/Om-fagfeltet

   

   

  • Trykkbølgebehandling(ESWT)

   

  ESWT er en godt dokumentert behandling som primært brukes ved langvarige senelidelser. Typisk vil det være snakk om 3-5 behandlinger sammen med øvelsesbehandling og andre tiltak.  De vanligste plagene som behandles er tendinoser(forandringer i senevev etter langvarige betennelser) i følgende områder:

  Under fot/hæl(plantarfascitt)

  Achillessene

  Kne (runners knee/jumpers knee)

  Albue (tennisalbue/golfalbue/musearm)

  Skulder

  Hofte

   

   

  • Laktatprofil

   

  Lactattest: Vi gjør test av lactatprofil både for løpere og syklister. Løpetesten skjer på tredemølle og sykkeltesten utføres på en egen testsykkel hos oss.

  Testen har som hensikt og finne utøvers terskelfart (i løp) eller terskelwatt (på sykkel). Ved gjentakende testing kan også effekt av trenings evalueres da gjennom eit høyere terskelfart og terskelwatt. Testen gir også forslag til pulssoner og wattsoner ved treningene sone 1-5.

   

   

  • Massasje

   

   

  • Laser/Ultralyd/TENS

   

   

  • Annen informasjon

   

  Fysioterapeuter og manuellterapeuter er offentlig godkjente yrkestitler og det kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

   

  Går du til en fysio- eller manuellterapeut som har driftstilskudd fra kommunen har du rett til å opparbeide deg frikort etter egenandelstak 2. Frikort kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

   

  Fra og med 1.januar 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning for å gå til fysioterapeut.

   

   

   

   

  Vi ønsker å skreddersy et individuelt tilpasset behandlingsforløp til DEG og

  vil benytte oss av de tiltakene som vil være mest hensiktmessig vedrørende din situasjon.

   

  Velkommen til oss på Aktiv fysioterapi og manuellterapi!